ကြွေပြားအမိုး တပ်ဆင်ခြင်း။

 • ကြွေပြားအမိုးများစွာဖြင့် တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။

  ကြွေပြားခေါင်မိုး VG-TR01 တောင်

  VG Solar roof mounting system (hook) သည် ရောင်စုံစတီးလ်ကြွေပြားအမိုး၊ သံလိုက်အုတ်ကြွပ်အမိုး၊ ကတ္တရာအုတ်ကြွပ်အမိုးစသည်ဖြင့် သင့်တော်ပါသည်။ ၎င်းကို ခေါင်မိုးတန်း သို့မဟုတ် သံစာရွက်ဖြင့် ပြုပြင်နိုင်ပြီး သက်ဆိုင်ရာဝန်အား တွန်းလှန်ရန် သင့်လျော်သော အတိုင်းအတာကို ရွေးချယ်ပါ။ ကြီးသောပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသည်။၎င်းကို ခေါင်မိုးပေါ်ရှိ ဘောင်မဲ့ဆိုလာပြားများ သို့မဟုတ် ဘောင်မဲ့ဆိုလာပြားများနှင့် အပြိုင်အသုံးပြုထားပြီး စီးပွားရေးဆိုင်ရာ သို့မဟုတ် မြို့ပြအမိုးဆိုလာစနစ်၏ ဒီဇိုင်းနှင့်အစီအမံများအတွက် သင့်လျော်ပါသည်။

 • အမိုးချိတ်-တပ်ဆင်ခြင်း-စနစ်၀၂

  ကြွေပြားခေါင်မိုး VG-TR02 တောင်

  VG Solar roof mounting system (hook) သည် ရောင်စုံစတီးလ်ကြွေပြားအမိုး၊ သံလိုက်အုတ်ကြွပ်အမိုး၊ ကတ္တရာအုတ်ကြွပ်အမိုးစသည်ဖြင့် သင့်တော်ပါသည်။ ၎င်းကို ခေါင်မိုးတန်း သို့မဟုတ် သံစာရွက်ဖြင့် ပြုပြင်နိုင်ပြီး သက်ဆိုင်ရာဝန်အား တွန်းလှန်ရန် သင့်လျော်သော အတိုင်းအတာကို ရွေးချယ်ပါ။ ကြီးသောပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသည်။၎င်းကို ခေါင်မိုးပေါ်ရှိ ဘောင်မဲ့ဆိုလာပြားများ သို့မဟုတ် ဘောင်မဲ့ဆိုလာပြားများနှင့် အပြိုင်အသုံးပြုထားပြီး စီးပွားရေးဆိုင်ရာ သို့မဟုတ် မြို့ပြအမိုးဆိုလာစနစ်၏ ဒီဇိုင်းနှင့်အစီအမံများအတွက် သင့်လျော်ပါသည်။

 • အမိုးချိတ်-တပ်ဆင်ခြင်း-စနစ် ၀၃

  ကြွေပြားအမိုး VG-TR03 တောင်

  VG Solar roof mounting system (hook) သည် ရောင်စုံစတီးလ်ကြွေပြားအမိုး၊ သံလိုက်အုတ်ကြွပ်အမိုး၊ ကတ္တရာအုတ်ကြွပ်အမိုးစသည်ဖြင့် သင့်တော်ပါသည်။ ၎င်းကို ခေါင်မိုးတန်း သို့မဟုတ် သံစာရွက်ဖြင့် ပြုပြင်နိုင်ပြီး သက်ဆိုင်ရာဝန်အား တွန်းလှန်ရန် သင့်လျော်သော အတိုင်းအတာကို ရွေးချယ်ပါ။ ကြီးသောပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသည်။၎င်းကို ခေါင်မိုးပေါ်ရှိ ဘောင်မဲ့ဆိုလာပြားများ သို့မဟုတ် ဘောင်မဲ့ဆိုလာပြားများနှင့် အပြိုင်အသုံးပြုထားပြီး စီးပွားရေးဆိုင်ရာ သို့မဟုတ် မြို့ပြအမိုးဆိုလာစနစ်၏ ဒီဇိုင်းနှင့်အစီအမံများအတွက် သင့်လျော်ပါသည်။